fbpx
Cataleya Logo Symbol Gliwice
 

Regulamin Salonu

Regulamin salonu kosmetycznego CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała.

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

§ 1

Salon kosmetyczny CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała powiązany ze stroną internetową cataleyabeauty.pl, właścicielem firmy jest Pan Robert Baron, NIP 648 268 94 10, email: kontakt@cataleyabeauty.pl.

§ 2

Klienci salonu kosmetycznego CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
Skorzystanie z oferty salonu kosmetycznego CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§ 3

Salon kosmetyczny CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała świadczy usługi przy ul. Sztabu Powstańczego 7A w Gliwicach, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:00 oraz soboty w godzinach 10:00-14:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele salon jest nieczynny.
Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu itp.).

§ 4

Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.
Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.
Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
W salonie kosmetycznym CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
Pracownicy salonu kosmetycznego utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń.
W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.
Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączeni od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia.
Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów salonu.
Pracownicy salonu są zobowiązanie do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
W salonie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.
Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik salonu porządkuje stanowisko pracy.

§ 5

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą
przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieniz przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.
Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych).
Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.
Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu kosmetycznego CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała za przeprowadzony zabieg.
W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
Salon kosmetyczny CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.
Osoby niepełnoletnie w wieku 13 -18 lat mogą korzystać z oferty salonu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
Salon kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w salonie.
Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia salonu kosmetycznego.
Salon kosmetyczny CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

§ 6

Salon CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała podzielony jest na dwie strefy:
a. głośną – recepcja, w tej strefie można wykonywać krótkie rozmowy telefoniczne, dokonywać zapisów i uzyskiwać pomoc we wszystkich sprawach,
b. cichą – zabiegową, w tej strefie obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń mogących zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetyczek. Dzwoniące telefony przeszkadzają w pracy, skracają czas Państwa zabiegu, zaburzają jego przebieg i psują atmosferę relaksu. Prosimy uszanować prośbę i wyciszyć telefon przed zabiegiem.

§ 7

Na terenie całego salonu kosmetycznego CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt na teren salonu kosmetycznego CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała.
W salonie kosmetycznym CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.
W salonie kosmetycznym CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas wykonywanych zabiegów kosmetycznych.
W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego klientka czy klient ma zapewnioną wyłączność uwagi kosmetyczki wykonującej zabieg.
Podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego uprasza się klientki i klientów aby jeżeli to nie jest niezbędne nie wykonywali ani też odbierali połączeń telefonicznych.

§ 8

Salon CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.
Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.
Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Salonie CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.

Formami kontaktu z Salonem CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała są:
a. numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: +48 517 897 497
b. strona internetowa: https://cataleyabeauty.pl/
c. e-mail: kontakt@cataleyabeauty.pl
d. fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/cataleyabeautypl/
e. fanpage na Instagramie: https://www.instagram.com/cataleyabeautypl/

W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktować się oficjalnymi kanałami.
Personel Salonu CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała nie może udostępniać prywatnych kontaktów.

§ 9

Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie,
ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego klienta.
Nasze promocje i rabaty nie łączą się.
Za usługi świadczone w salonie CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
Zakupione usługi i towary nie podlegają zwrotowi.

§ 10

Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja wąsika, regulacja brwi, depilacja pach, henna i inne. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.

Wszystkie zapisy w salonie CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała potwierdzane są dwukrotnie:
a. pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez otrzymanie biletu zabiegowego z rozpisanym szczegółowo planem wizyty lub jeśli ma to miejsce telefonicznie, elektronicznie bądź przez aplikację do umawiania wizyt w salonie, recepcjonistka podsumowując wizytę wymienia po kolei wszystkie usługi, które mają być wykonane oraz potwierdza datę i godzinę wizyty,
b. drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo od nas SMS dzień przed zabiegiem, na którego należy odpowiedzieć i potwierdzić swoją wizytę (SMS lub telefonicznie). Próba potwierdzenia musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu lub otrzymany sms na numer +48 517 897 497. Nieskuteczne próby nie będą uznane.
W przypadku gdy takiego potwierdzenia nie otrzymamy, wówczas pracownik salonu podejmie ostatnią próbę skontaktowania się z Państwem w celu potwierdzenia wizyty w naszym salonie. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia traktujemy ją jako wizytę która się NIE ODBĘDZIE i zostaje ANULOWANA.
Jeśli wtedy lub też wcześniej wiedzą Państwo, że nie przyjdą – prosimy niezwłocznie odwołać wizytę telefonicznie lub poprzez SMS zwrotny z informacją o niemożliwości pojawienia się na wizycie, bardzo to szanujemy i doceniamy. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.
Klient, który dwukrotnie nie odwoła rezerwacji w terminie musi się liczyć z odmową kolejnych rezerwacji terminów zabiegów.
Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność wykonania zabiegu na jaki pozwoli czas.
W przypadku opóźnienia zabiegu z winy pracownika gabinetu lub przedłużającej się wizyty poprzedzającego klienta, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach kosmetyczek. Niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy klientów i odmówieniem wykonania usług w Salonie CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała.
W Salonie CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100% ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.
W wyjątkowych sytuacjach obsługa w Salonie CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała dopuszcza okres oczekiwania klienta w poczekalni do 15 minut.
Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. Istnieje możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu sytuacji losowej (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby).
Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu/kuponu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu/kuponu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem, a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

§ 11

1. Regulamin sprzedaży Kuponów Upominkowych (Voucher)
· Kupony upominkowe sprzedawane są w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę,
· Kupony upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży na dowolnie wybrany zabieg lub określoną kwotę,
· Kupon można nabyć w salonie CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała, ul. Sztabu Powstańczego 7A w Gliwicach.
2. Regulamin korzystania z Kuponów Upominkowych
· Kupon Upominkowy upoważnia do skorzystania z usług w salonie CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego kuponu,
· Kupony są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu (lub w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z datą ważności wpisaną na bonie) – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności kuponów, ich w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona,
· Kupony można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług,
· Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty pod numerem telefonu +48 517 897 497. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie kupon upominkowy,
· W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną, mailową lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, kupon upominkowy uznany zostaje za zrealizowany,
· Dopuszcza się możliwość przedłużenia kuponu w cenie 50 zł/osoba na okres 3 miesięcy,
· Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne lub SMS. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika salonu lub otrzymany sms na numer +48 517 897 497,
· Kupon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z kuponów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług,
· Zgodnie z życzeniem, osoba obdarowana może dopłacić do kuponu jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu,
· Płatności kuponem nie można łączyć z promocjami i rabatami,
· Kupony imienne mogą być przeniesione na inną osobę,
· Zaproszenia na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty salonu,
· W przypadku utraty lub zniszczenia kuponu upominkowego, salon nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją,
· Integralną częścią kuponów upominkowych jest niniejszy Regulamin. Podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

§ 12

1. Regulamin sprzedaży karnetów zabiegowych
· Karnety zabiegowe dostępne są w ciągłej sprzedaży na dowolnie wybrany zabieg,
· Karnety zabiegowe można nabyć w salonie CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała, ul. Sztabu Powstańczego 7A w Gliwicach,
· Karnety zabiegowe sprzedawane są z rabatem „-10%” oraz „-15%”. Rabat „-10%” udzielany jest przy wykupieniu 6 zabiegów. Rabat „-15 %” udzielany jest przy wykupieniu 12 zabiegów.
2. Regulamin z korzystania karnetów zabiegowych
· Karnet zabiegowy upoważnia do skorzystania z usług w salonie CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego karnetu,
· Karnety są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu (lub w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z datą ważności wpisaną na karnecie) – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Ważność karnetu zakupionego w gabinecie jest liczona od momentu jego wykupienia. Po upływie terminu ważności Karnetu, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona,
· Dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu w cenie 50 zł/osoba na okres 3 miesięcy,
· Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne lub SMS Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu, lub otrzymany sms na numer +48 517 897 497,
· W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną, mailową lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, wizyta w ramach karnetu uznana zostaje za zrealizowaną,
· Klientka czy klient, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji w terminie, nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie dzień przed planowanym zabiegiem, pod warunkiem wolnych terminów w gabinecie. W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów – po wcześniejszym powiadomieniu drogą telefoniczną lun sms klienta. W takim przypadku konieczne jest telefoniczne potwierdzenie wcześniej dokonanej rezerwacji w dniu poprzedzającym umówiony zabieg.
Dopuszczone jest wysłanie sms z zapytaniem, wtedy gabinet potwierdza rezerwację sms zwrotnym lub telefonicznie,

 • Karnet nie podlega zwrotowi,
 • Karnetu nie można łączyć z innymi promocjami i rabatami w salonie,
 • Opłatę za zabiegi z karnetu należy uiścić najpóźniej przy pierwszej wizycie.

§ 13

Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.
W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.
Z uwagi na powyższe, prosimy aby Państwo niezwłocznie powiadamiali obsługę salonu CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.

§ 14

Zamówione kosmetyki czekają na Państwa 7 dni lub do zgłoszonego przez Państwa dnia odbioru jednak nie dłużej niżeli 14 dni, przy zamówieniu kosmetyków pobieramy zaliczkę 30% wartości ceny.
Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby, a wpłacona zaliczka przepada.
Produkty dostępne na półce nie mogą być rezerwowane na dłużej niż 1 dzień.
Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków.

§ 15

Wszystkie procedury jak i zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.
W salonie kosmetycznym CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała zapewniamy:

 1. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,
 2. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,
 3. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,
 4. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,
 5. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,
 6. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,
 7. dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta płatnicza,
 8. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe,
 9. szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń – oczywiście w miarę możliwości.

§ 16

O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej cataleyabeauty.pl, salon kosmetyczny CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Wszystkie osoby przebywające w salonie kosmetycznym CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
Niezastosowanie się klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu kosmetycznego CATALEYA – Kosmetyka Twarzy i Ciała za przeprowadzony zabieg.
W razie wątpliwości co do zdrowia klienta, pracownik może odmówić wykonania zabiegu.
Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku niestosowania się klienta do zaleceń po zabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.07.2021 i obowiązuje do odwołania.

§ 17

Klienci powinni zgłaszać reklamacje niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania zabiegu.
Wszelkie reklamacje należy składać na recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika gabinetu sprzedaży usługi czy towaru).
Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie do 14 dni od daty wpływu reklamacji do salonu.
Każdy klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.
Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i salon kosmetyczny.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:
kontakt@cataleyabeauty.pl
+48 517 897 497