fbpx
Cataleya Logo Symbol Gliwice
 

Regulamin konkursu : „metamorfoza z cataleya”

Regulamin konkursu : „metamorfoza z cataleya”

REGULAMIN KONKURSU

Metamorfoza_z_cataleya

Regulamin konkursu „Metamorfoza z Cataleya” na FACEBOOK’U

 § 1 Określenie Organizatora
Organizatorem Konkursu jest: „Cataleya– Kosmetyka Twarzy i Ciała” powiązany ze stroną internetową www.cataleyabeauty.pl, właścicielem firmy jest Robert Baron, NIP 648 268 94 10, email: kontakt@cataleyabeauty.pl (zwany dalej „Organizator”).

§ 2 Termin i miejsce Konkursu
Konkurs jest organizowany pod nazwą “Metamorfoza z Cataleya”.
Konkurs trwa od momentu wstawienia postu konkursowego na platformie Facebook.
Konkurs prowadzony jest na Facebook’u https://www.facebook.com/cataleyabeauty.pl przez @cataleyabeautypl.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany we współpracy z serwisem Facebook.

§ 3 Nagroda
Nagrodami w Konkursie są :
-Jedna nagroda główna w postaci wyjazdu na weekend do hotelu ze spa dla uczestnika wraz z osobą towarzyszącą, który zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową z grupy osób, które wezmą udział w konkursie;
-Jedna nagroda o wartości 500zł w postaci vouchera do wykorzystania w salonie „Cataleya – Kosmetyka Twarzy i Ciała” dla uczestnika, który zdobędzie największą liczbę polubień pod swoim zdjęciem z efektami końcowymi metamorfozy, oddanych przez odwiedzających fanpage.
Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

§ 4 Przebieg Konkursu
W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która jest pełnoletnia, posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada aktywny profil na Facebook oraz zapoznała się z niniejszym regulaminem.
Zgłoszenia można umieszczać od momentu utworzenia postu konkursowego na platformie Facebook, do dnia zakończenia konkursu (dokładna data podana w poście konkursowym). Zgłoszenia opublikowane po tym terminie nie będą uwzględniane.
Organizator Konkursu powoła swoją komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu.
Spośród osób biorących udział w konkursie, nagrodę główną otrzyma osoba wyłoniona przez Komisję Konkursową z grupy osób, które wezmą udział w konkursie, po zakończonym konkursie. W przypadku nagrody jaką jest voucher wartości 500 zł do wykorzystanie w salonie „Cataleya – Kosmetyka Twarzy i Ciała” będzie brana pod uwagę ilość polubień zdjęcia z efektów przeprowadzonej metamorfozy wystawionego przez „Cataleya – Kosmetyka Twarzy i Ciała” na serwisie Facebook. W tym przypadku wygrywa ten uczestnik, który zdobędzie największą ilość polubień do momentu zakończenia konkursu.

§ 5 Dane osobowe
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest: „Cataleya – Kosmetyka Twarzy i Ciała” powiązany ze stroną internetową www.cataleyabeauty.pl, właścicielem firmy jest Robert Baron, NIP 648 268 94 10, email: kontakt@cataleyabeauty.pl. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia bez podawania przyczyny. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody.
Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego nazwy profilu Facebook w celu poinformowania o wynikach Konkursu w komentarzu na profilu Facebook organizatorów.

§ 6 Postanowienia końcowe
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu zadeklarowanym w poście konkursowym przez organizatora. Nagrodę należy odebrać osobiście w „Cataleya – Kosmetyka Twarzy i Ciała”, ul. Sztabu Powstańczego 7a, Gliwice.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia Konkursu bez konieczności podawania przyczyny.
Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu Facebook. Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje należy nadesłać na adres e-mail Organizatora. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Organizatora Konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

Cataleya – Kosmetyka Twarzy i Ciała

zadzwoń teraz: +48 517 897 497
ul. Sztabu Powstańczego 7a, 44-100 Gliwice

endermologia V-SHAPE III!

Urządzenie V-shape III oferuje połączenie częstotliwości radiowej bipolarnej (RF), energii światła podczerwieni, a także podciśnienia i mechanicznego masażu. Połączenie światła podczerwieni i RF zwiększa wewnątrzkomórkową dyfuzję tlenu poprzez ogrzewanie tkanki. Skuteczność działania zwiększa masaż mechaniczny, który udrażnia układ limfatyczny oraz układ krwionośny.